Tidak selamanya mesin EDC dalam keadaan baik kadang kala ada yang nama truble dan membuat kita panik, dibawah ini saya […]